För produktbeskrivningar och priser klicka här under

KMChart

KMChart. Ett komplett digitalt synprövnings system.  Dotor-skärm-program-i ett

KMTouch

KMTouch är en komplett, mobil synprövningsenhet bestående av läsplatta, fjärrkontroll, handtag och program kombinerat. Läsplattan, en iPad Air med perfekt skärmkvalitet, är lätt att flytta runt mellan olika undersökningsrum och arbetsplatser. 

KMTouch innehåller alla synprövnings- samsyns- och andra tester som behövs för vårdcentraler, barnhälsovård, företagshälsan, skolhälsovården, ögonkliniker i Sverige. Den innehåller tester både för mätning på avstånd (3 till 4 m) och nära håll (läsavstånd). Den kan ersätta alla nuvarande syntester som används vid de flesta mottagningar inom svensk sjukvård.

KMTouch utvecklades på ögonkliniken Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med flera ortoptister, synpedagoger och syncentralsoptiker i Sverige.

Att göra ett komplett test av synskärpan har aldrig varit lättare än nu.

Med det digitala synprövningsprogrammet KMChart kan man nu testa alla typer av patienter, både vuxna och barn samt patienter med låg (0,03-0,09) och övrig synskärpa (0,1-2,0). Programmet innehåller alla syntester som man behöver på ögonkliniker, syncentraler, ortoptistmottagningar, diabetesmottagningar samt optiker. Programmet är väldigt enkelt att använda och styrs med en fjärrkontroll.

KMChart.html
KMTouch.html
KMChart.html
KMTouch.html