KMTouch  innehåller 3 olika menyer, en för ögonsjukvård, en för skolhälsovård och en för hälsovård. Där finns de tester som man använder mest. Varje användare oavsett yrkeskategori kan fritt navigera mellan menyerna. Klicka här under för att läsa mer om

KMTouch är en komplett, mobil synprövningsenhet bestående av läsplatta, fjärrkontroll, handtag/fodral och program kombinerat. Läsplattan, en iPad Air med perfekt skärmkvalitet, är lätt att flytta runt mellan olika undersökningsrum och arbetsplatser. 

KMTouch innehåller alla synprövnings- samsyns- och andra tester som behövs för vårdcentraler, barnhälsovård, företagshälsan, skolhälsovården, ögonkliniker i Sverige. Den innehåller tester både för mätning på avstånd (3 till 4 m) och nära håll (läsavstånd). Den kan ersätta alla nuvarande syntester som används vid de flesta mottagningar inom svensk sjukvård.

KMTouch utvecklades på ögonkliniken Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med flera ortoptister, synpedagoger och syncentralsoptiker i Sverige.

Skolhälsovården

Hälsovården

Ögonsjukvård

KMTouch_Ogonsjukvard.html
KMTouch_Skolhalsovarden.html
KMTouch_Halsovarden.html
Digitala_Syntesster.html
KMChart.html