För mer information om priser, leveranstid etc, kontakta oss på info@syntavlor.se.

Vanliga frågor och svar om LED-syntavlor


Fråga: Är LED-tavlorna godkända för att användas inom ögonsjukvård, skolhälsovård & hälsovård?

Svar: Ja. KM-tavlan är kliniskt testad, rekommenderas av Socialstyrelsen, och har blivit en ”golden standard” som synprövningstest inom ögonsjukvård, skolhälsovård och hälsovård. Skillnaden mellan den klassiska KM-tavlan och LED-KM-tavlan är att den första belyses framifrån, och den andra belyses bakifrån. Denna skillnad mellan tavlorna har testats kliniskt, och resultatet visade att det inte finns någon statistiskt skillnad mellan de två tavlornas synprövningsresultat.Fråga: I vilken höjd ska man montera LED-lådan?

Vi rekommenderar att LED-belysningslådan monteras så att den nedre delen av lådan når 100-120 cm från golvet. Det viktiga är att det ska kännas ergonomiskt riktigt för vårdgivaren att peka på de tre-fyra nedersta raderna på tavlan.Fråga: När ska man använda pektavlan?

Man ska använda pektavlan när man testar synen hos barn. Vid synprövning av barn vill vi testa synförmågan, inte läsförmågan. Pektavlan ska alltid användas vid minsta misstanke om att barnet inte kan bokstäverna, eller blandar ihop dem.Fråga: Kan man använda KM-tavlan till gymnasieelever?

Ja. KM-tavlan består av bokstäver som har samma svårighetsgrad som en vanlig vuxentavla, och kan användas inom skolhälsovården för alla årskurser.Fråga: Vad gäller vid synprövning till körkort, vilken syntavla ska man använda?

Vid syntest inför körkort ska minsta testavstånd vara 4 m.

DFN-tavlan är den standardtavla som rekommenderas av Trafikverket. Patienten måste ha alla rätt på den minsta rad som den kan läsa. Denna rad anger synskärpan.


Fråga: Kan man använda de gamla tavlorna med det nya LED skåpet?

Nej, eftersom de är inte transparenta, men vi kan använda de nya tavlorna i de gamla skåpen där man belyser tavlorna framifrån.

LED-syntavlor för

Skolhälsåvården & Hälsovården

samt Ögonsjukvård