KMTouch är en komplett, mobil synprövningsenhet bestående av en läsplatta med synprövningsprogram, en fjärrkontroll, och ett silikonfodral med handtag. Läsplattan, en iPad med perfekt skärmkvalitet, är lätt att flytta runt mellan olika undersökningsrum och arbetsplatser. 

KMTouch innehåller alla synprövnings-, samsyns- och andra tester som behövs på vårdcentraler, inom barnhälsovården, företagshälsan, skolhälsovården, och på ögonkliniker. Den innehåller tester för både mätning på avstånd (3 till 4 m) och nära håll (läsavstånd). Den kan ersätta alla nuvarande syntester som används vid de flesta mottagningar inom svensk ögonsjukvård.

KMTouch utvecklades på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med flera ortoptister, synpedagoger och syncentralsoptiker i Sverige.

I grundpaketet ingår en iPad med retinaskärm, ett skyddsfodral i silikon med handtag, två pektavlor till syntester för barn, provbågar, laddare, samt ett minitangentbord som man kan styra avståndstesterna med.

I KMTouch finns 3 olika huvudmenyer där vi har samlat de vanligaste testerna man använder sig av inom ögonsjukvård, skolhälsovård samt vid hälsovårdscentraler.

Klicka här under för se vilka tester som ingår i varje yrkeskategori-meny.


Ögonsjukvård

Skolhälsovård

Hälsocentraler

KMTouch

För frågor om priser, vilka tester som ingår, demo m.m., kontakta oss på info@syntavlor.se